Tysfjord

Tysfjord – «Vill og vakker»!!

Tysfjord

 

Kjøpsvik ligger i Tysfjord kommune i nordre del av Nordland fylke. Kommunen har et areal på 1463km2 og en befolkning på ca. 2000 innbyggere. Tysfjord er en tokulturell kommune, med et relativt stort innslag av samisk befolkning. Særlig på kommunens vestside. De fleste innbyggerne bor på de fire tettstedene Kjøpsvik, Drag, Storjord og Musken. Næringslivet i dag består i hovedsak av Sementindustri, videreforedling av en del mineraler og kraftproduksjon. I tillegg til et voksende havbruk samt litt jordbruk og fiske. Ofte i kombinasjon med andre næringer.

Tysfjord er kjent for sin varierte og flotte natur. Selve fjorden ender i 7 fjordarmer som alle har sitt karakteristiske særpreg. I 2002 ble Stetinden i Stefjorden kåret til Norges nasjonalfjell. I Hellemofjorden er Norge på sitt aller smaleste med bare 6,3 km til svenskegrensen. Kommunen er pr. i dag delt i to av fjorden i en øst og en vestside. Forbindelsen her går med ferge og hurtigbåt.

Tysfjorden er kjent som en god fiskefjord. Det finnes fantastiske muligheter til å drive alle typer friluftsliv i en variert og flott natur

Kjøpsvik Eiendom AS vil være behjelpelig med praktiske opplysninger vedrørende de muligheter Kjøpsvik og Tysfjord kan by på.

Ta kontakt:
Kjøpsvik Eiendom AS. Tlf 75773330
Håvard Jacobsen Tlf. 90118810
E-post : haavard@kjoepsvik.no